Chính sách vận chuyển

1. Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

  1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;
  • Trường hợp khách hàng ở xa, Huê Lợi vận chuyển đến trong thời gian từ 1 đến 5 ngày tùy vào vị trí địa lý
  • Trường hợp khách hàng trong phạm vị 5km,  Huê Lợi giao máy đến địa chỉ khách hàng miễn phí
  • Khách hàng đến trực tiếp địa chỉ sau để nhận hàng Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  1.  Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch
  • Thời gian giao hàng từ 1 đến 5 ngày,

Trường hợp khách hàng ở xa, phuchoichucnanghueloi.com sẽ chuyển phát nhanh đơn hàng theo địa chỉ khách hàng cung cấp.

c. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: Không có giới hạn về vị trí địa lý.

2. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, phuchoichucnanghueloi.com liên hệ trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân

  • Nếu khách hàng chưa có thời gian nhận: phuchoichucnanghueloi.com sẽ liên hệ gửi lại đơn hàng sau.
  • Nếu do nhân viên thì phuchoichucnanghueloi.com liên hệ lại và chuyển đơn hàng trong thời gian nhanh nhất có thể