Hướng dẫn bệnh nhân liệt tập đi

Liên hệ

Ở Video hướng dẫn bệnh nhân liệt nửa người tập đi này, chúng tôi sẽ hướng dẫn người bệnh yếu liệt nửa người tập đi với gậy chống:
– Cách chọn gậy chống phù hợp với người bệnh
– Hướng dẫn tập đi những bước đi đầu tiên với gậy chống và có người nhà hỗ trợ nhiều.
– Hướng dẫn tập đi với gậy chống sau khi chân của bệnh nhân đã vững hơn, người nhà hỗ trợ ít
– Hướng dẫn bệnh nhân đi với dáng đi như người bình thường.
– Hướng dẫn bệnh nhân lên xuống cầu thang

Call Now Button0943500599